เงินกู้ได้จริง

จำนวน:
ถึง 8000000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:
4-28%
ระยะเวลาเงินกู้:
1-120 เดือน
อายุผู้กู้:
จาก 20 ปี
วิธีรับเงิน:

เติมสีสันให้กับชีวิต ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน


ธนาคารออมสิน หรือ Government Savings Bank เป็นที่รู้จักกันดีในนามธนาคารของรัฐบาล ในปัจจุบันทางธนาคารได้มีการออกสินเชื่อส่วนหมุนเวียนบุคคลรูปแบบใหม่ ๆ ออกมามากมาย เป็นการกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนทุก ๆ คน ในการมีเงินไว้ใช้หมุนเวียนและทำการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ในการกู้สินเชื่อบุคคลออมสิน ก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ต้องหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกัน หรือประเภทก็จะต้องมาอย่างใดอย่างหนึ่งมาค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อ มีรูปแบบของสินเชื่อที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองความต้องการสำหรับทุกกลุ่มอาชีพ เรียกได้ว่าครบครันทุกสินเชื่อเพื่อคนไทยกันเลยทีเดียว มาดูกันดีกว่าว่าในปี 2565 มีสินเชื่อบุคคออมสินตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้าง 


สร้างความคล่องตัวในการใช้ชีวิต ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สำหรับใครก็ตาม ที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางเงิน หมุนเงินไม่ทัน ต้องการกู้เงินด่วนสักก้อนหนึ่ง เพื่อมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน หรือจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ทุก ๆ คนต่างก็มีภาระค่าใช้จ่ายและเหตุผลในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน จะเป็นทางออกที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอน ด้วยการนำมาบ้านมาแลกเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตให้กับตัวคุณ ในวงเงินสูงสุดที่ 10 ล้านบาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสุด 25 ปี เลยทีเดียว โดยสินเชื่อบ้านออมสิน มีเงื่อนไขในการสมัครง่าย ๆ  เพียงแค่ 2 อย่างคือ มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และต้องเป็นบุคลที่มีรายได้ หรืออาชีพที่แน่นอน โดยสินเชื่อบ้านออมสินมีรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้

วงเงินสินเชื่อ

จำนวนวงเงินที่ทางธนาคารออมสินจะปล่อยให้กู้สำหรับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เงินกู้ระยะยาว (Long Term) และ เงินกู้แบบผสม (Long Term ร่วมกับ Over Draft)

  • เงินกู้ระยะยาว (Long Term) จะให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่เกิน 90% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์พร้อมกับที่ดิน หรือ 85% ของราคาประเมินห้องชุด

  • เงินกู้แบบผสม (Long Term ร่วมกับ Over Draft) การกู้แบบระยะยาวรวมกับการกู้แบบเงินเบิกเกินบัญชี ทางธนาคารจะให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกิน 80% ของราคาในการประเมินหลักทรัพย์ โดยจะให้วงเงินในการกู้แบบเงินเบิกเกินบัญชี (Over Draft) ไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่เกิน 50% ของราคาในการประเมินหลักทรัพย์ ทั้งแบบที่ดินพร้อมอาคาร และอาคารชุด

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ จะเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด 

ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ 

โดยในการกู้สินเชื่อแบบระยะยาวจะมีระยะเวลาในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี และการกู้แบบเงินเบิกเกินบัญชีจะต้องทำการทบทวนวงเงินในทุก ๆ ปี

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีวัตุประสงค์ในการสมัครสินเชื่อเพื่ออะไร จะเพื่อการใช้จ่าย หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้หนี้ หรือเพื่อใช้ในการทำมาหากิน จะด้วยเหตุผลอะไร ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสิน


ตั้งหลักให้กับชีวิต ด้วยสินเชื่อประชาชนสุขใจ 

สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่ล้วนแต่มีเงื่อนไขในเรื่องของการมีรายได้ที่แน่นอนและการประกอบอาชีพที่มั่นคง แต่สำหรับพ่อค้าแม่ขาย ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย น้อยคนนักที่จะมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน อีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกมากมาย การที่มีเงิน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ ไม่ต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบ แต่กลับกัน คนที่มีเงินทุนน้อยหรือไม่มีเงินทุนเลย คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่หวัง คงต้องรอวันที่ถูกสลากกินแบ่งของรัฐบาลรางวัลที่ 1 แต่คงได้แต่ฝันลม ๆ แล้ง ๆ แต่ไม่ต้องหมดกำลังใจไป เพราะธนาคารออมสิน มีสินเชื่อประชาชนสุขใจ ที่จะช่วยสานฝันของทุกคนที่อยากจะสร้างรายได้ให้เป็นจริงขึ้นมา ด้วยการให้เงินทุน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนตั้งต้นในการตั้งตัวในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ต้องเป็นเป็นคนที่มีรายได้ประจำ หรือมีงานการที่มั่นคง ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อนี้ได้

ด้วยวงเงินของสินเชื่อที่สูงสุด 200,000 บาท และระยะเวลาผ่อนชำระนานเงินนานสุดถึง 10 ปี โดยใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ในการค้ำประกันเท่านั้น ถือว่าเป็นสินเชื่อออมสินเพื่อแม่ค้า พ่อค้า ทุก ๆ คน เลยก็ว่าได้ ซึ่งในการสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบอาชีพค้าขาย อาจจะเป็น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ หรือแผงลอย เป็นต้น

  • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน ชัดเจน 

  • มีเอกสารหลักฐานรับรองในการประกอบธุรกิจจากธนาคารออมสิน

วงเงินของสินเชื่อ

ทางธนาคารออมสิน จะพิจารณาให้กู้ตามความสามารถในการชำระเงินคืนและความจำเป็นของตัวผู้กู้ โดยมีวงเงินของสินเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท แต่ไม่สามารถกู้เงินใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยในกรณีของการผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะเป็นไปตามประกาศของทางธนาคารออมสิน ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ เพื่อประชาชน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ 36 งวด และจะต้องไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

สำหรับพ่อค้าแม่ขาย และผู้ประกอบการรายย่อย ที่กำลังมองหาสินเชื่อดี ๆ สักอัน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการตั้งตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง เปิดโอกาสในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของทุกคนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

ไม่ว่าคุณกำลังต้องการเงินไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน หรือมองหาแหล่งเงินเพื่อสร้างอาชีพสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตให้ดีกว่าที่เคย ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ที่พร้อมโจทย์ความต้องการของทุกคนในสังคมไทย สินเชื่อดี ๆ ในปี 2565 ที่คุณไม่ควรพลาด

ส่งข้อความ

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เราแนะนำ